Burgemeester Haitsmalaan 7

7948 AE, Nijeveen

0522 490461

cbsdewel@cbsdewel.nl

De OAC

De Activiteitencommissie

De ouderactiviteitencommissie is een commissie die zorg draagt voor een heel aantal activiteiten op school, bijvoorbeeld:

Het eten en drinken voor alle kinderen en hulpouders tijdens het pleinfeest in september.
De organisatie rondom de schoolfotograaf.
De jaarlijkse Sint Maartenoptocht en de Palmpaasoptocht (ism Com. Gaarlandtschool).
De verzorging van de cadeaus voor de Sinterklaasviering.
De kerstattentie voor alle leerlingen.
De organisatie van de wandelvierdaagse. Dit is ieder jaar weer een grote taak. Gelukkig is de deelname altijd groot en is iedereen erg enthousiast. Gedurende de route worden de kinderen en begeleiders voorzien van koffie/thee en limonade en iets lekkers daarbij.

Vergaderingen:
De OAC vergadert 6 keer per jaar. In 2019-2020 vergadert de OAC op de volgende data: 4 september, overige data volgen zo spoedig mogelijk.

Samenstelling:
De commissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Rigtje Karssen, voorzitter / Jeanien Faber, vice-voorzitter, Arend Prins, penningmeester
Ranita Slijkhuis, secretaris / Jeroen Wietsma / Jessica Stens / Patricia Wesselink / Emiel van der Linde

Namens het team:
Roeleke Hoekman

Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen naar r.hoekman@trefonderwijs.nl . Natuurlijk kunt u ook altijd een van de OAC-leden aanspreken of bellen.

Kalender

19

nov

Ouderspreekavond (deel 1)

Vrije inschrijving, groep 8 verplicht.


21

nov

Ouderspreekavond (deel 2)

Vrije inschrijving

25

nov

Informatieavond VO

Een informatieavond voor de ouders van de groepen 7 en 8 over de voortgezet onderwijs scholen in Meppel, aanvang 19.00 uur

05

dec

Sinterklaasviering

Sinterklaas bezoekt de Wel.

06

dec

Speelgoedochtend peuter-kleuter

Speelgoedochtend voor de kinderen van groep 1 / 2 en de peuters.

09

dec

Peutergym


17

dec

Swim2play

Alle groepen gaan deze dag een keer naar het zwembad in Meppel.

20

dec

Opa & oma spelletjesochtend

Opa's en oma's mogen op school komen om spelletjes te spelen met hun kleinkinderen.

Begin kerstvakantie

Kinderen zijn om 12 uur vrij

22

dec

Welnootjes: Kerstmarkt bij de molen in Nijeveen


23

dec

Kerstvakantie


Copyright CBS de Wel - 2019