Burgemeester Haitsmalaan 7

7948 AE, Nijeveen

0522 490461

cbsdewel@cbsdewel.nl

De OAC

De Activiteitencommissie

De ouderactiviteitencommissie is een commissie die zorg draagt voor een heel aantal activiteiten op school, bijvoorbeeld:

Het eten en drinken voor alle kinderen en hulpouders tijdens het pleinfeest in september.
De organisatie rondom de schoolfotograaf.
De jaarlijkse Sint Maartenoptocht en de Palmpaasoptocht (ism Com. Gaarlandtschool).
De verzorging van de cadeaus voor de Sinterklaasviering.
De kerstattentie voor alle leerlingen.
De organisatie van de wandelvierdaagse. Dit is ieder jaar weer een grote taak. Gelukkig is de deelname altijd groot en is iedereen erg enthousiast. Gedurende de route worden de kinderen en begeleiders voorzien van koffie/thee en limonade en iets lekkers daarbij.

Vergaderingen:
De OAC vergadert 6 keer per jaar. In 2019-2020 vergadert de OAC op de volgende data: 4 september, overige data volgen zo spoedig mogelijk.

Samenstelling:
De commissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Rigtje Karssen, voorzitter / Jeanien Faber, vice-voorzitter, Arend Prins, penningmeester
Ranita Slijkhuis, secretaris / Jeroen Wietsma / Jessica Stens / Patricia Wesselink / Emiel van der Linde

Namens het team:
Roeleke Hoekman

Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen naar r.hoekman@trefonderwijs.nl . Natuurlijk kunt u ook altijd een van de OAC-leden aanspreken of bellen.

Kalender

17

sep

Koffieochtend groep 5

Koffieochtend groep 5

24

sep

Koffieochtend groep 6

Koffieochtend groep 6

Ouderspreekavond

Ouderspreekavond deel 1.
Omgekeerde oudergesprekken, zonder kind. 

25

sep

Schoolfotograaf

 Schoolfotograaf

Kinderpostzegels

Groep 8 start met de verkoop van de Kinderpostzegels

26

sep

Ouderspreekavond

Ouderspreekavond deel 2.
Omgekeerde oudergesprekken, zonder kind. 

27

sep

Pleinfeest

Pleinfeest

Speelgoedochtend peuter-kleuter

Speelgoedochtend voor de kinderen van groep 1 / 2 en de peuters.

01

okt

Koffieochtend groep 7

Koffieochtend groep 7

02

okt

Start Kinderboekenweek 201907

okt

Peutergym

Peutergym

11

okt

Afsluiting Kinderboekenweek 2019

Afsluiting KBW 2019

15

okt

Koffieochtend groep 8

Koffieochtend groep 8

Copyright CBS de Wel - 2019