Burgemeester Haitsmalaan 7

7948 AE, Nijeveen

0522 490461

cbsdewel@cbsdewel.nl

Goede doelen

Goede doelen

Op onze school wordt al jaren geld ingezameld om goede doelen te ondersteunen. Op deze plaats gaan we aandacht besteden aan enkele van die doelen.

Rugzakken vullen voor Roemenië (januari - maart 2019)
We gaan rugzakken vullen voor kinderen in Roemenië die niet genoeg geld hebben om schoolspullen te kopen. We doen dit in samenwerking met de stichting 'Vrienden voor Izvor' waar de drie kerken uit Nijeveen en Kolderveen dit jaar ook geld voor inzamelen. De rugzakken kunnen tot eind maart ingeleverd worden op school! De kinderen hebben een brief gekregen waarin vermeld staat welke spullen er in de rugzak kunnen. We hopen dat er veel kinderen meedoen, zodat er over een paar maanden namens onze school veel rugzakken kunnen worden uitgedeeld in Roemenië.

Kledingactie voor Wit-Rusland (januari - februari 2019)

In maart komt er weer een groep kinderen vanuit Wit-Rusland naar Meppel, Nijeveen en omgeving. Ze blijven 6 weken in Nederland. Deze kinderen en hun families hebben behoefte aan goede kleding, omdat ze zelf vaak weinig geld hebben te besteden. Daarom wordt er kleding ingezameld, met name voor kinderen. Tot eind februari kan dit ook ingeleverd worden bij ons op school.

Clini Clowns (schooljaar 2018-2019)

Het zendingsgeld gaat dit schooljaar naar de Clini Clowns. Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen. We houden per maand bij wat er is verzameld. We hopen aan het eind van jaar een mooi bedrag te kunnen overhandigen aan de Clini Clowns.

Film groep 8 en zendingsgeld (januari - juli 2018)
De film die is opgenomen door groep 8 is een project van Het Vergeten Kind. Deze stichting richt zich op kwetsbare kinderen en jongeren die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. In de film wordt hier aandacht voor gevraagd. En als school willen we deze stichting graag steunen. Daarom is besloten om het zendingsgeld van deze periode (januari - juli 2018) te besteden aan dit goede doel. Iedere maandagochtend mogen kinderen iets meenemen voor in het zendingspotje. De afgelopen periode vergeten? Geeft niet... het kan nog in de laatste schoolweken! Namens de stichting Het Vergeten Kind alvast bedankt!

Actie voor KIKA (september - december 2017)

Wat was het een fantastische ochtend! De wandeltocht en wintermarkt voor KIKA op vrijdag 15 december. Vanaf 's ochtends vroeg waren er al veel ouders, leerkrachten en kinderen bezig met het klaarmaken van de markt. Wat een gezelligheid en saamhorigheid op school. Veel kinderen hadden thuis iets lekkers gemaakt om te verkopen. En alle kinderen hadden in de klassen iets gemaakt. Om 10.00 uur vertrokken we met alle kinderen voor de sponsorwandeltocht. De oudste kinderen namen de jongste kinderen mee aan de hand. Halverwege de route hebben we een hart gemaakt van duplostenen. Een hart dat symbool staat voor het samenwerken. Met elkaar 'bouwen' aan iets moois. En dat hebben we gedaan! De wintermarkt was een groot succes. Veel spullen werden snel verkocht aan alle ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden. De opbrengst van de actie was € 5800,- .?In het weekend na de actie hebben Lucas en Anne Noort weer meegedaan aan Dickens in Bronkhorst. Ze hebben daar cakejes verkocht en 'gebedeld' voor KiKa en hebben gespeeld in hun ‘oude’ kleren.?Dat heeft een bedrag van € 191,38 opgeleverd.

Actie Schoenmaatjes van Edukans (januari - juli 2017)
Elke maandagmorgen mogen de kinderen van onze school geld meenemen voor een goed doel. De komende periode doen we mee aan de actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans.
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan lerenschrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!
Kinderen vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voorleeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor vriendjes in arme landen.
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampenen opvangcentra voor straatkinderen.

ActieVoedselbank met RTV Drenthe (september-december 2016)

Vanaf vrijdag 9 december hebben we mee gedaanaan de actie ‘SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK’ van RTV Drenthe. Tot en met vrijdag 16december stonden er kratten op school waarin we voedsel konden verzamelen. Hetwas een groot succes. Alle kratten waren vol. De voedselbank was erg blij datde kinderen zich zo goed hadden ingezet. Ook het zendingsgeld van de periode vande zomer tot de kerst gaat naar de voedselbank.


Zendingsgeld ‘Samen voor de voedselbank’. (september-december 2016)

RTV Drenthe gaat opnieuw actie voeren om de voedselbanken in Drenthe te helpen en wij gaan ze daarbij helpen: Het zendingsgeld wat binnenkomt vanaf de zomervakantie tot de kerstvakantie zal worden gedoneerd aan de voedselbanken in Drenthe. Er zijn vier grote voedselbanken in Drenthe, met ieder een eigen uitgiftepunt. Ongeveer 4.500 personen in onze provincie zijn afhankelijk van de voedselbank. ‘Samen voor de voedselbank’ bracht vorig jaar landelijk 2,8 miljoen euro op. Samen met de voedselbank en hulp van heel veel vrijwilligers en organisaties hopen we het succes van vorig jaar te evenaren. De voedselbanken in Drenthe zijn erg blij met de actie. Of zoals voorzitter Harrie Timmerman van de Drentse voedselbanken het vorig jaar verwoordde: “Het is hartverwarmend wat hier gebeurt”.


Stichting Rusland Kinderhulp (januari-juli 2016)

De Stichting Rusland Kinderhulp wil bijdrageleveren aan een betere toekomst voor de kinderen in Wit-Rusland. Datuitzichtloosheid plaats kan maken voor toekomstperspectief. De stichting nodigtregelmatig kinderen uit voor een verblijf in Nederland om de kinderen uitde sleur van de dagelijkse problemen te halen en hen een gezond verblijf tebieden. Vanuit de werkgroepStaphorst/Meppel/Nijeveen gaat er in de meivakantie een groep jongeren naarWit-Rusland om daar de lokale bevolking te helpen. En dat willen wij als schoolgraag steunen. De Nijeveense jongeren zullen veel arme gezinnen bezoeken enwillen voor hen graag boodschappen doen. En daar gaan wij voor sparen! Hoe meergeld wij iedere maandag verzamelen, hoe meer boodschappen er gehaald kunnenworden. Ook het zendingsgeld van de maanden januari en februari wordt besteedaan dit goede doel. Binnenkort zullen een aantal jongeren tijdens deweekopening de kinderen vertellen over dit nieuwe zendingsproject.

Durf te dromen……van een betere toekomst!

Zendingsgeld ‘Stichting Vluchteling’ (2015)

Voor de periode van augustus tot december 2015 hebben wij ervoor gekozen om het zendingsgeld te doneren aan ‘Stichting Vluchteling’. Hieronder een korte beschrijving van wie zij zijn en wat ze doen.


Wie wij zijn...

Over de hele wereld zijn bijna 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen). Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.


Noodhulp

Bij een vluchtelingencrisis komt Stichting Vluchteling meteen in actie. Via een speciaal noodhulpteam wordt geprobeerd de meest noodzakelijke hulp zo snel mogelijk ter plekke te krijgen, zoals primaire medische zorg of noodhulpgoederen. Ook bij langdurige crises biedt Stichting Vluchteling (nood)hulp, bijvoorbeeld met medische zorg of drinkwater- en sanitaire voorzieningen in vluchtelingenkampen. Stichting Vluchteling werkt met het IRC (International Rescue Committee ) echter ook aan nieuwe vormen van hulp, bijvoorbeeld voor vluchtelingen die niet in kampen leven maar verspreid over de steden van Afrika en het Midden-Oosten.


Hulp bij herstel en wederopbouw na terugkeer

In situaties waar vluchtelingen weer naar huis kunnen, ondersteunt Stichting Vluchteling die terugkeer. Soms moeten scholen opnieuw worden opgebouwd, de medische voorzieningen worden hersteld,& of wordt andere economische ondersteuning geboden.

Holy Land Institute for the Deaf (2015)

De familie Kolsters (Joanne groep 7) gaat vanaf 1 januari 2015 voor een half jaar naar Jordanië om daar vrijwilligerswerk te gaan doen in een doveninstituut. Vlak voor de kerst hebben we op een school een actie gehouden voor dit goede doel en hebben we met elkaar 640 euro opgehaald. Dit bedrag is alvast aangevuld met zendingsgeld dat we de eerste helft van januari hopen in te zamelen. De familie Kolsters heeft een bedrag van 1000 euro meegekregen die ze willen gaan besteden aan ondersteunende middelen voor het instituut.

Het Holy Land Institute for the Deaf streeft er naar dat dove, hardhorende en doofblinde kinderen, inclusief mensen met andere zintuigelijke en lichamelijke beperkingen, in het Midden-Oosten een zinvolle plaats in familie en leefgemeenschap innemen en hun unieke en waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

U kunt de familie volgen via www.renekolsters.nl en meer over de stichting is te vinden op www.holyland-deaf.org

Stichting Congo (2014)

Het zendingsgeld dat is ingezameld van augustus tot en met december 2014 is bestemd voor stichting Congo. Iemand van de stichting heeft uitleg gegeven op school wat er precies gedaan wordt met het geld.

De stichting Congo biedt voorzieningen , zonder winstoogmerk, op het gebied van, onderwijs, gezondheidszorg en landbouw aan kansarme en zwakkere mensen (kinderen en volwassenen) in Democratisch Republiek Congo, waardoor zij zich zelfstandig kunnen ontwikkelen en staande weten te houden in de maatschappij, dan wel om daarin te overleven.

De visie van de stichting is: De ontwikkeling van een volk is het volk zelf. Je kunt niet een volk ontwikkelen, maar je geeft wel middelen om zichzelf te ontwikkelen. De Stichting doet dit vanuit humanitaire overtuiging waarbij ras, geloof of politieke kleur geen rol speelt en zo een steentje kan bijdragen aan een betere toekomst. Meer info is te vinden op www.stichtingcongo.com.

Philadelphia Namibië (2014)

Vanaf januari 2014 wordt het zendingsgeld dat de kinderen iedere maandag meenemen, besteed aan deze stichting. Zij helpen weeskinderen in nood. De St. Philadephia Namibië is een zelfstandige, christelijke organisatie met als doel: het verhogen van de kwaliteit van zorg en ondersteuning van kinderen die wees zijn als gevolg van Aids en andere ernstige ziekten en om de capaciteit van de gemeenschappen en personen die verantwoordelijke zijn voor de zorg aan deze kinderen, te versterken. Dat wordt gedaan door:

* Promotie en organisatie van evangelisatie en bijbelclubs

* Ondersteuning in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

* Praktische hulp aan wezen en kwetsbare kinderen

* Verhogen van voedselzekerheid

* Toegang tot onderwijs

* Hulp aan noodlijdende scholen

Stichting Rusland Kinderhulp (winter/voorjaar 2014)

Op school kan kleding ingeleverd worden voor de Stichting Rusland Kinderhulp. In het voorjaar komen 30 kinderen uit Rusland voor een verblijf van 2 maanden?naar Meppel, Nijeveen en Staphorst. Voor deze kinderen is kleding nodig en daar werken wij als school graag aan mee.

Serious Request (najaar 2013)

Serious Request 2013 gaat over kinderen die sterven aan diarree. Dat zijn er 800.000 per jaar, en dat terwijl het gemakkelijk te voorkomen is. Het Rode Kruis heeft bijvoorbeeld vier basisdingen waarmee je al kunt helpen: Schoon drinkwater, goede toiletten, voorlichting en zeep. Daarmee kun je het sterftecijfer al enorm omlaag brengen.
Wij hebben als school ervoor gekozen om het zendingsgeld (periode zomervakantie %u2013 kerstvakantie) te schenken aan dit goede doel. De opbrengst kunnen we dan brengen naar het glazen huis in Leeuwarden.
Dus graag op maandag zendingsgeld mee voor dit goede doel zodat we met een mooi bedrag naar Leeuwarden kunnen!
Op school zijn we begonnen met een lessenreeks voor groep 5 tot en met 8 van Serious Request in samenwerking met het Rode Kruis over dit onderwerp.
In elke les staat een thema centraal. Les 1 gaat over diarree, les 2 over hygiëne, les 3 over uitdroging en les 4 over wat je er aan kunt doen.
Op deze manier worden de kinderen op een inspirerende en interactieve manier betrokken bij het onderwerp. Zij worden zich bewust gemaakt van de stille ramp: Kinderen die sterven door diarree.
Op 2 december komen er twee vrijwilligers van het Rode Kruis om een gastles te verzorgen aan de groepen 1 tot 4 en groepen 5 tot 8, tijdens de weekopening.

SOS kinderdorpen (voorjaar 2013)

Vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie is er weer een nieuw zendingsproject. Deze keer gaat het zendingsgeld naar SOS kinderdorpen. In de kerk- en schooldienst van afgelopen zondag is hier al het een en ander over verteld. SOS kinderdorpen vangen kinderen op die geen ouders of familie meer hebben. Deze kinderen wonen in kinderdorpen waar de zorg van een vader en moeder overgenomen wordt. Zo kunnen ook deze kinderen opgroeien in een liefdevolle omgeving. Het zendingsgeld wordt gebruikt om nieuwe dorpen te kunnen bouwen en voor alle andere spullen die nodig zijn in het dorp.We hopen dat we tegen de zomervakantie een mooi bedrag kunnen overmaken naar SOS kinderdorpen.

Serious Request (najaar 2012)

Voor de weekopening van 10 december was Ton Leerentveld uitgenodigd. Hij is vrijwilliger bij het Rode Kruis en vertelde de leerlingen over het doel van 3FM Serious Request 2012: het terugdringen van babysterfte wereldwijd. Deze stille ramp en treft jaarlijks 5,5 miljoen baby's. Belangrijkste oorzaken: gebrek aan medische zorg, voorlichting en begeleiding. Op school wordt al enige tijd geld ingezameld voor dit doel (het 'zendingsgeld' wordt 's maandags meegenomen). De kinderen van onze school hebben op allerlei manieren actie gevoerd.Op die manier hebben ze het prachtige bedrag van 915,36 euro bij elkaar gebracht. Dit is inclusief de collecte bij de kerstviering.Ook op de maandagen is geld ingezameld, tezamen met wat extra uit de pot zendingsgeld gaan we een bedrag van 1500 euro overmaken naar Serious Request. Een aantal kinderen van groep 5 hebben het geld in Enschede gebracht.

Basisschool in Most (voorjaar 2012)

In het voorjaar van 2012 hebben we geld ingezameld voor een basisschool in de stad Most in Tsjechië. Most is de Tjechische partnerstad van Meppel. De situatie in de wijk Chanov, waar veel groepen Roma (zigeuners) wonen, is erg zorgwekkend door hoge werkloosheid, veel criminaliteit, gebrek aan stromend water en slechte huizen. De enige school in deze wijk is de Zakladni Skola 5. Deze school speelt een belangrijke rol in het verbeteren van het leefklimaat in de wijk. Voor de 275 kinderen op deze school worden regelmatig projecten georganiseerd waarbij ook de ouders worden betrokken om zo de relatie leerkracht-leerling en leerkracht-ouder te bevorderen. Ouders worden bewust betrokken bi j deze projecten om zo waardering te kweken voor het onderwijs. Om die projecten met succes te kunnen uitvoeren is geld nodig. De Tsjechische overheid geeft daarvoor geen vergoeding en op een eigen bijdrage van ouders hoeft de school ook niet te rekenen.

Kalender

19

nov

Ouderspreekavond (deel 1)

Vrije inschrijving, groep 8 verplicht.


21

nov

Ouderspreekavond (deel 2)

Vrije inschrijving

25

nov

Informatieavond VO

Een informatieavond voor de ouders van de groepen 7 en 8 over de voortgezet onderwijs scholen in Meppel, aanvang 19.00 uur

05

dec

Sinterklaasviering

Sinterklaas bezoekt de Wel.

06

dec

Speelgoedochtend peuter-kleuter

Speelgoedochtend voor de kinderen van groep 1 / 2 en de peuters.

09

dec

Peutergym


17

dec

Swim2play

Alle groepen gaan deze dag een keer naar het zwembad in Meppel.

20

dec

Opa & oma spelletjesochtend

Opa's en oma's mogen op school komen om spelletjes te spelen met hun kleinkinderen.

Begin kerstvakantie

Kinderen zijn om 12 uur vrij

22

dec

Welnootjes: Kerstmarkt bij de molen in Nijeveen


23

dec

Kerstvakantie


Copyright CBS de Wel - 2019