Burgemeester Haitsmalaan 7

7948 AE, Nijeveen

0522 490461

cbsdewel@cbsdewel.nl

Personeel

Personeel

Team Kindcentrum cbs De Wel 2019-2020

Groep 1/2 A Debora v/d Laar, Nicky Rook, Hester Piersma (onderwijsassistent)
Groep 1/2 B Marijke Bennen, Roeleke Hoekman, Hester Piersma (onderwijsassistent)
Groep 3/4 Bea Driezen, Marja van Wieren, Hester Piersma (onderwijsassistent)
Groep 5 Anja Seijdell, Nicky Rook
Groep 6 Annerieke v/d Staaij, Marieke Tuit, Irma Post (onderwijsassistent)
Groep 7 Annet Bos, Jan Schaper
Groep 8 Rianne Zakhir-Fekkes, Riëtte Smit-Plender

Directeur: Jan Schaper
IB-er: Marja van Wieren


Kalender

17

sep

Koffieochtend groep 5

Koffieochtend groep 5

24

sep

Koffieochtend groep 6

Koffieochtend groep 6

Ouderspreekavond

Ouderspreekavond deel 1.
Omgekeerde oudergesprekken, zonder kind. 

25

sep

Schoolfotograaf

 Schoolfotograaf

Kinderpostzegels

Groep 8 start met de verkoop van de Kinderpostzegels

26

sep

Ouderspreekavond

Ouderspreekavond deel 2.
Omgekeerde oudergesprekken, zonder kind. 

27

sep

Pleinfeest

Pleinfeest

Speelgoedochtend peuter-kleuter

Speelgoedochtend voor de kinderen van groep 1 / 2 en de peuters.

01

okt

Koffieochtend groep 7

Koffieochtend groep 7

02

okt

Start Kinderboekenweek 201907

okt

Peutergym

Peutergym

11

okt

Afsluiting Kinderboekenweek 2019

Afsluiting KBW 2019

15

okt

Koffieochtend groep 8

Koffieochtend groep 8

Copyright CBS de Wel - 2019